1926-30

Home / 1926-30


1926-27

Podczas wakacji Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego wyruszyła na pierwszy obóz letni do Zakopanego. Komendantem obozu został drużynowy – dh Paul.

Jesienia 1926 roku Komenda hufca zorganizowała „Kurs zastępowych”. Zajęcia na kursie prowadził m.in. phm. Józef Krysiński.

W okresie „Zielonych świąt” harcerze z naszego hufca już tradycyjnie wzięli udział w Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej w Biedrusku.

Niestety nadal słabła działalność harcerek. Spadała jakość pracy drużyn żeńskich i – co się z tym wiąże – również ich liczebność. W 1927 roku zostały rozwiązane dwie drużyny żeńskie: DHk im. Emilii Plater i DHk im. Marii Konopnickiej. Natomiast z I DHk im. Królowej Jadwigi pozostał tylko jeden zastęp. W związku z zaistniałą sytuacją Hufiec Harcerek zawiesił swoją działalność. W październiku 1927 roku powstało Koło Starszych Harcerek. Skupiało ono w swoich szeregach harcerki starsze nie należące do żadnej drużyny. W ramach swojego programu współpracowały i wspierały pracę drużyn żeńskich, które jeszcze działały na terenie Gniezna. Poza tym czas im wypełniały wycieczki, gry i praca społeczna. Pierwsza przewodniczącą Koła została K. Rusinówna. Pod koniec 1927 roku druhna Halina Strzelecka powołała do życia zastęp harcerek, który potem rozrósł się do drużyny, działającej jako II DHk im. Emilii Plater.

1928

W 1928 roku działały następujące drużyny męskie:

  • Lech” – pozaszkolna, drużynowy Walczak Jerzy

  • Tadeusza Kościuszki – gimnazjalna kl. 4 – 7, drużynowy Lipiński Ryszard

  • Zawiszy Czarnego – gimnazjalna kl. 5, drużynowy Bock Feliks

  • Henryka Sienkiewicza – Szkoła Powszechna św. Jana, drużynowy Lipowicz Florian

  • Stefana Batorego – Szkoła Powszechna św. Michała, drużynowy Szweda Bronisław.

W styczniu 1928 r. powstała w Gnieźnie drużyna Wilków Morskich, której kierownictwo objął dh Władysław Szałkowski z 1 Drużyny Harcerzy „Lech”.

1929

W roku 1929 przy 3 Drużynie Harcerskiej im. Henryka Sienkiewicza – powstała w naszym hufcu pierwsza gromada Wilcząt. Jej drużynowym został Jarosław Wróblewski.

30 maj 1929 r. drużyny gnieźnieńskie uczestniczą w uroczystościach odsłonięcia pomnika Bolesława Chrobrego w Gnieźnie i defiladzie przed Prezydentem RP prof. Ignacym Mościckim.

Delegacja naszego Hufca uczestniczyła w II Narodowym Zlocie w Poznaniu, który odbył się w dniach 12 – 23 lipca 1929 r. na tzw. „Wyspie Tumskiej”.

Latem zastęp harcerek wraz z Kołem SH zorganizował dwutygodniowa kolonię w Kuźnicy na Helu. Dzięki temu wyjazdowi do zastępu przychodzą nowe dziewczęta i we wrześniu przeobraził się on z powrotem w I Drużynę Harcerek im. Królowej Jadwigi.

 

1930

Druhna Karolina Leśniakówna założyła III Drużynę Harcerek im. Zofii Chrzanowskiej. Drużyna działała przy Miejskiej Szkole Wydziałowej.

W dniach 14 – 21 kwietnia hufiec ponownie zorganizował „Tydzień Harcerski”. Jednym z ważniejszych akcentów obchodów było poświęcenie w kościele Farnym w Gnieźnie przez ks. dziek. M. Zabłockiego – sztandaru 3 Drużyny „Wilcząt” im. H. Sienkiewicza.

W dniu 28 czerwca 1930 r. instruktorzy naszego hufca uczestniczyli w Konferencji Instruktorskiej zorganizowanej z okazji przyjazdu do Poznania Przewodniczącego ZHP dh. Wł. Sołtana i Naczelnika Głównej Kwatery Męskiej hm. Antoniego Olbromskiego. Konferencji przewodniczył Komendant Chorągwi hm. Wł. Czarniecki.

W dniach od 13 do 30 lipca 1930 r. hufiec zorganizował „Kurs Zastępowych” w Skorzęcinie. Komendantem kursu był dh Wacław Roehr, a gospodarzem dh Zygmunt Musiałowicz. W kursie uczestniczyło 30 harcerzy. Podczas kursu mocno dała znać o sobie pogoda. Częste opady deszczu spowodowały szybsze zakończenie szkolenia, a wielu jego uczestników wróciło do domów jeszcze przed ukończeniem kursu. Natomiast harcerki z I DHk zorganizowały kolonię w Skrzypnem pod Nowym Targiem.

W dniu 19 października br. Hufce Męski i Żeński zorganizowały wspólnie „Dzień Harcerza”. Między innymi złożono wieniec pod pomnikiem Bolesława Chrobrego, a wieczorem w sali Hotelu Europejskiego w Gnieźnie odbyła się „Wieczornica Harcerska”.