1980-89

Home / 1980-89


Lata 1980 – 1989

Jesienią 1980 roku – na fali przemian spowodowanych strajkami i powstaniem „Solidarności” zaczęło dochodzić do zmian w ZHP. W całej Polsce powstawały Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM-y). W ich szeregach grupowali się instruktorzy niepokorni, którzy oczekiwali powrotu do wartości przedwojennego harcerstwa.

W Gnieźnie osobami, które zapoczątkowało zmiany byli przede wszystkim instruktorzy i seniorzy, którzy swe korzenie harcerskie wywodzili z lat 1945-1949 i 1956-1959. Część z nich była aktywnymi instruktorami działającymi w strukturach hufca. Część skorzystała z „odwilży” w harcerstwie i powróciła do ZHP. W listopadzie 1980 roku została utworzona Komisja Historyczna, a w sierpniu 1981 roku Krąg Instruktorów Seniorów. Obydwa te ciała (zresztą przenikające się personalnie) miały podobne cele – poprzez przybliżenie wspaniałej historii harcerstwa gnieźnieńskiego wpłynąć na obecnie pracujące drużyny. Działania te były możliwe dzięki przychylnej postawie Komendy Hufca, która również dążyła do wprowadzenia zmian w gnieźnieńskim harcerstwie. Najważniejszą inicjatywą w tym okresie było zorganizowanie obchodów 70-lecia harcerstwa. Uroczystości odbyły się w październiku 1981 roku. Wystawę historyczną „70-lat ZHP w dokumencie i fotografii” przygotowaną przez phm. Ildefonsa Aleksego można było oglądać w listopadzie 1981 roku.

Hufiec gnieźnieński był również reprezentowany przez dwa patrole na Jubileuszowym Zlocie 70-lecia ZHP w Krakowie (18-20 września 1981 r.). Była to 13-osobowa reprezentacja V Szczepu im. Władysława Warneńczyka oraz patrol instruktorski. Natomiast w zlocie środowisk noszących imię Szarych Szeregów w Rogośnicy uczestniczyła 7-osobowa reprezentacja IV Szczepu im. Szarych Szeregów.

Jesienią 1981 roku w Komisji Historycznej Hufca zrodziła się inicjatywa budowy obelisku ku czci poległych harcerzy naszego hufca. Jako pierwszy działania w tym kierunku podjął dh Ildefons Aleksy. W listopadzie zaczęto zbierać wpłaty na fundusz budowy obelisku. Przez kilka następnych lat wysiłkiem licznej grupy instruktorów kontynuowano działania, których efektem było odsłonięcie obelisku w 1986 roku.

Ważnym wydarzeniem była Konferencja Łączeniowa Hufców, na którą przybyli delegaci ze wszystkich hufców dawnego powiatu gnieźnieńskiego należących do chorągwi poznańskiej. Miała ona miejsce 8 czerwca 1982 roku. Powstał jeden wspólny Hufiec ZHP Gniezno im. Bolesława Chrobrego. Komendantem hufca wybrano phm. Mariana Kaźmierczaka. Powołano również Hufcowy Komitet Obchodów 70-lecia Harcerstwa Gnieźnieńskiego.

Jubileuszowy Zlot 70-lecia odbył się na Dębówcu w dniach 16-18 września 1983 roku. W czasie zlotu odbyły się: pokazy drużyn, zawody sportowe, biegi na orientację, konkurs piosenki marszowej, wystawa osiągnięć drużyn. Wręczono również 180 odznak 70-lecia hufca. Obchodom rocznicowym towarzyszyła wystawa „70-lat Harcerstwa Ziemi Gnieźnieńskiej” przygotowana tradycyjnie przez dh Ildka Aleksego.

W dniu 24 listopada 1984 roku miała miejsce Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza naszego hufca. Nową komendantką hufca została phm. Ewa Jastrzębska. W czasie konferencji artysta rzeźbiarz Jerzy Sobociński przedstawił model pomnika harcerskiego.

Ważnym wydarzeniem w życiu Gniezna było ponowne odsłonięcie zniszczonego przez hitlerowców pomnika Bolesława Chrobrego. W uroczystościach przed katedrą, które odbyły się 9 maja 1985 roku uczestniczyło 4000 harcerzy naszego hufca.

W 1986 roku po rezygnacji z funkcji phm. Ewy Jastrzębskiej komendantem hufca został hm.PL Janusz Sekulski. Nowe władze hufca doprowadziły do szczęśliwego zakończenia „Akcji Obelisk”. W dniu 20 września 1986 roku Naczelnik ZHP dokonał odsłonięcia pomnika harcerskiego. Przy okazji budowy obelisku została odnowiona i przebudowana siedziba komendy hufca przy ul. Wyszyńskiego 26. Niestety podejmowane w latach 80-tych próby budowy stanicy harcerskiej na Dębówcu zakończyły się niepowodzeniem.

W czasie Święta Bohatera Hufca w maju 1987 roku harcerze gnieźnieńscy otrzymali na własność miniaturę pomnika Bolesława Chrobrego przekazaną przez Prezydenta Miasta.

Lata 80-te to okres, gdy drużyny z Gniezna coraz śmielej pokazywały się na „arenie związkowej”. Szczególnnie głośne były działania prowadzone przez V Szczep Harcerski im. Króla Władysława Warneńczyka, którym kierował hm. Eugeniusz Górniak. Słynne stały się wyprawy po Polsce 5 Drużyny Konnej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Znana w ZHP była też drużyna minikarowa. Drużyny gnieźnieńskie uczestniczyły również w Zlocie Grunwaldzkim w 1988 roku: 4 DHS im. Baonu „Zośka”, 5 Drużyny Konnej i 13 KDHS im. Stefana Żeromskiego. Wszyskie otrzymały tytuł „Drużyny Grunwaldzkiej”. Kilkakrotnie udział w Operacji „Bieszczady 40” wzięły: 13 KDHS i 4 DSH im. Alka Dawidowskiego. Harcerze z tych drużyn otrzymali wyróżnienia „Zasłużonemu Bieszczadom”.

Na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w listopadzie 1988 roku kolejnym komendantem hufca wybrano hm.PL Zenona Wiśniewskiego. Hufiec został odznaczony Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego”.