5 SZCZEP HARCERSKI "AVES"

Piąte środowisko powstało w maju 2018 roku. Początkowo była to 5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Aves”, przy której od września działała 5 Gromada Zuchowa “Zaradne Sowy”. W lutym 2019 „Aves” podzieliła się na 5 Drużynę Harcerską „Falco” oraz 5 Drużynę Starszoharcerską “Strix”, a nazwa pierwszej drużyny stała się nazwą szczepu. Szczep skupia harcerzy i zuchów w wieku 6-21 lat, działa na terenie centrum Gniezna – przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 5.

KOMENDA SZCZEPU

Komendant 5 SH "Aves"

pwd. Piotr Bojarski HR

DRUŻYNY

5 Gromada Zuchowa "Zaradne Sowy"
Drużynowa

samarytanka Natalia Sobczak

Kontakt

natalia.sobczak@zhp.net.pl

Zbiórki
  • Soboty
  • 10:00 - 11:30
  • Dom Duszpasterstwa Młodzieży, ul. Łaskiego 2A
5 Drużyna Harcerska "Falco"
Drużynowa

pwd. Hanna Bojarska HO

Kontakt

hanna.bojarska@zhp.net.pl

Zbiórki
  • Piątki
  • 16:00 - 18:00
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera
5 Drużyna Starszoharcerska "Strix"
Drużynowy

pwd. Piotr Bojarski HR

Zbiórki
  • Piątki
  • 18:00 - 20:00
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera