Kategoryzacja drużyn i gromadGromady zuchowe

Wymagania kategoryzacji

6 GZ „Wilcze bractwo”

17 GZ „Odkrywcy żywiołów”

44 GZ „Tropiciele tajemnic”

51 GZ „Oranżada”

 • Liczebność
 • Przedstawienie planu pracy w komendzie hufca (data)
 • Udział w spotkaniach kadry hufca (jakich?)
 • Regularne płacenie składek
 • Udział w akcji letniej (ile zuchów?)
 • Udział w biwaku zimowym (ile zuchów?)
 • Zdobycie kolejnej gwiazdki zuchowej przez zuchy w gromadzie (ile?)
 • Mini służba podejmowana przez gromadę na rzecz środowiska (jakie?)
 • Udział kadry drużyn w szkoleniach (jakich?)
 • Jednolity wygląd zuchów (ile osób?)
 • Udział w imprezach zuchowych (jakich?)
 • Zrealizowanie cykle sprawności (jakie, ile?)
 • Zdobyte sprawności indywidualne (ile? Przez ile zuchów?)
 • Dodatkowe punkty od komendy (za co?)
Czy gromada posiada:
 • totem i obrzędowość (jakie elementy?)
 • Pieczęć zarejestrowaną w komendzie hufca
 • Kronikę (regularnie uzupełnianą)

Drużyny harcerskie

Wymagania kategoryzacji 6 DH
„Kamyk”
IX DH „Bury Wilk” 17 DHk „Watra” 17 DHy
„Desant”
20 DHk „Agnes” 20 DHy „Swarożyc” 44 DH „Buki” 44DH na próbie 44DHk „Puchacze” 44DHy „Baszta” 51DH „Ogień”
 • Liczebność
 • Przedstawienie planu pracy w komendzie hufca (data)
       
 • Czy odbywają się spotkania rady drużyny (ile?)
 • Udział w spotkaniach kadry hufca (jakich?)
     
 • Regularne płacenie składek
 • Udział w akcji letniej (ilu harcerzy?)
 • Udział w biwaku zimowym/akcji zimowej (ilu harcerzy?)
 • Udział kadry drużyn w szkoleniach (jakich?)
 • Drużyna zaprezentowała bardzo dobre umundurowanie, musztrę, harcerski styl (kiedy?)
 • Drużyna posiada bohatera (jakiego?)
System małych grup:
 • Drużyna posiada zastępy (ile?)
 • Zastępy spotykają się na zbiórkach zastępów (jak często?)
 • Zastępy mają swoją obrzędowość (jakie elementy?)
 • Zastępy uczestniczą w turniejach zastępów (jakich?)
 • W drużynie działa zastęp zastępowych/ rada drużyny
Drużyna posiada:
 • Pieczęć zarejestrowaną w komendzie hufca
 • Kronikę (regularnie uzupełnianą)
 • Zdobycie kolejnych stopni harcerskich przez członków drużyny (ile osób?)
 • Służba podejmowana przez drużynę na rzecz środowiska (jakie?)
 • Organizacja imprez na rzecz Szczepu/Hufca (jakie?)
 • Jednolite umundurowanie (ile osób?)
 • Wystawienie drużyny sztandarowej/uroczystej warty (kiedy?)
 • Udział w imprezach hufcowych (jakich?)
 • Udział w uroczystościach (jakich? Ile osób?)
 • Dodatkowe punkty od komendy hufca (za co?)

Drużyny starszoharcerskie

Wymagania kategoryzacji 6 DSH „Granatowo-biali” 17 DSH „Popioły” 20 DSH „Skrzydła” 44 DHkS „Biała Róża” 44 DHyS „Kolumbowie” 51 DSH „Pomarańczarnia”
 • Liczebność
 • Przedstawienie planu pracy w komendzie hufca (data)
 • Czy odbywają się spotkania rady drużyny (ile?)
 • Udział w spotkaniach kadry hufca (jakich?)
 • Regularne płacenie składek
 • Udział w akcji letniej (ilu harcerzy?)
 • Udział w biwaku zimowym/akcji zimowej (ilu harcerzy?)
 • Udział w rajdzie poza hufcem (jaki?)
 • Udział kadry drużyn w szkoleniach (jakich?)
 • Drużyna zaprezentowała bardzo dobre umundurowanie, musztrę, harcerski styl (kiedy?)
 • Drużyna posiada bohatera (jakiego?)
System małych grup:
 • Drużyna posiada zastępy (ile?)
 • Zastępy spotykają się na zbiórkach zastępów (jak często?)
 • Zastępy mają swoją obrzędowość (jakie elementy?)
 • Zastępy uczestniczą w turniejach zastępów (jakich?)
 • W drużynie działa zastęp zastępowych/ rada drużyny
Drużyna posiada:
 • Pieczęć zarejestrowaną w komendzie hufca
 • Kronikę (regularnie uzupełnianą)
 • Zdobycie kolejnych stopni harcerskich przez członków drużyny (ile osób?)
 • Służba podejmowana przez drużynę na rzecz środowiska (jakie?)
 • Organizacja imprez na rzecz Szczepu/Hufca (jakie?)
 • Jednolite umundurowanie (ile osób?)
 • Wystawienie drużyny sztandarowej/uroczystej warty (kiedy?)
 • Udział w imprezach hufcowych (jakich?)
 • Udział w uroczystościach (jakich? Ile osób?)
 • Dodatkowe punkty od komendy hufca (za co?)

Drużyny wędrownicze

Wymagania kategoryzacji 6 DW
„Szafa Gra!”
17 DW
„Bi-Pi”
20 DW 44 DW „Krzemień 66”
 • Liczebność
 • Przedstawienie planu pracy w komendzie hufca (data)
 • Czy odbywają się spotkania rady drużyny (ile?)
 • Udział w spotkaniach kadry hufca (jakich?)
 • Regularne płacenie składek
 • Zorganizowanie własnego obozu wędrownego (ilu wędrowników wzięło udział?)
 • Udział w biwaku zimowym/akcji zimowej (ilu wędrowników wzięło udział ?)
 • Udział w rajdzie poza hufcem (jaki?)
 • Udział kadry drużyn w szkoleniach (jakich?)
 • Drużyna zaprezentowała bardzo dobre umundurowanie, musztrę, harcerski styl (kiedy?)
 • Drużyna posiada bohatera (jakiego?)
 • Projekty zrealizowane przez drużynę (jakie?)
 • Zrealizowane znaki służb (jakie?)
Drużyna posiada:
 • Pieczęć zarejestrowaną w komendzie hufca
 • Kronikę (regularnie uzupełnianą)
 • Zdobycie kolejnych stopni harcerskich przez członków drużyny (ile osób?)
 • Służba podejmowana przez drużynę na rzecz środowiska (jakie?)
 • Organizacja imprez na rzecz Szczepu/Hufca (jakie?)
 • Jednolite umundurowanie (ile osób?)
 • Wystawienie drużyny sztandarowej/uroczystej warty (kiedy?)
 • Udział w imprezach hufcowych (jakich?)
 • Udział w uroczystościach (jakich? Ile osób?)
 • Dodatkowe punkty od komendy hufca (za co?)