Skontaktuj się z nami!

Adres siedziby Hufca ZHP Gniezno

ul. Staszica 11b/16, 62-200 Gniezno

Główny adres e-mail

gniezno@zhp.pl

Dane konta bankowego

Nazwa odbiorcy: Hufiec ZHP Gniezno
Numer rachunku: 07 1090 1359 0000 0001 1324 1728

Bezpośredni kontakt

Komendantka Hufca ZHP Gniezno

hm. Ewa Polaszewska

Z-ca komendantki ds. programowych

hm. Ryszard Polaszewski

Kontaktować się w sprawach dotyczących programu

Z-ca komendantki ds. finansowych - Skarbnik

phm. Tomasz Lemański

Kontaktować się w sprawach finansowych

Członkini Komendy - Sekretarz

pwd. Karolina Pawlak

Kontaktować się w sprawach administracyjnych

Członek Komendy ds. organizacyjnych

pwd. Karol Budny

Kontaktować się w sprawach organizacyjnych i sprzętowych

Członkini Komendy ds. pracy z kadrą

Kontaktować się w sprawach związanych z pracą z kadrą

Członkini Komendy ds. promocji

hm. Anna Dziurleja

Kontaktować się w sprawach dotyczących promocji i informacji

Kalendarium posiedzeń w siedzibie hufca