Skontaktuj się z nami!

Komendantka Hufca ZHP Gniezno

hm. Anna Dziurleja

 • 601 - 349 - 649
 • anna.dziurleja@zhp.net.pl

Z-ca komendantki ds. programowych

hm. Ryszard Polaszewski

Kontaktować się w sprawach dotyczących programu

 • 509917827
 • ryszard.polaszewski@zhp.net.pl

Z-ca komendantki ds. finansowych - Skarbnik

phm. Tomasz Lemański

Kontaktować się w sprawach finansowych

 • 727929308
 • tomasz.lemanski@zhp.net.pl

Członkini Komendy - Sekretarz

pwd. Karolina Pawlak

Kontaktować się w sprawach administracyjnych

 • 723314498
 • karolina.pawlak@zhp.net.pl

Członek Komendy ds. organizacyjnych

pwd. Karol Budny

Kontaktować się w sprawach organizacyjnych i sprzętowych

 • 664 - 011 - 687
 • karol.budny@zhp.net.pl

Członkini Komendy ds. pracy z kadrą

hm. Ewa Polaszewska

Kontaktować się w sprawach związanych z pracą z kadrą

 • 509 - 917 - 826
 • ewa.polaszewska@zhp.net.pl

Członkini Komendy ds. promocji

hm. Ewelina Tubacka

Kontaktować się w sprawach dotyczących promocji i informacji

 • 691 - 911 - 448
 • ewelina.tubacka@zhp.net.pl

Kalendarium posiedzeń w siedzibie hufca