Skontaktuj się z nami!

Adres siedziby Hufca ZHP Gniezno

ul. Staszica 11b/16, 62-200 Gniezno

Główny adres e-mail

gniezno@zhp.pl

Dane konta bankowego

Nazwa odbiorcy: Hufiec ZHP Gniezno

 • Konto Główne
  07 1090 1359 0000 0001 1324 1728
 • Konto do Podstawowej Składki Członkowskiej
  65 1090 1346 0000 0001 5280 2746
 • Konto do Składki Zadaniowej (DCSZ)
  06 1090 1346 0000 0001 5280 2450
 • Konto do Opłat (faktura)
  46 1090 1346 0000 0001 5280 2797

Bezpośredni kontakt

Komendantka Hufca ZHP Gniezno

hm. Weronika Lemańska

Zastępca komendantki ds. programu i pracy z kadrą​

hm. Tomasz Lemański​

Zastępca komendantki - Skarbnik

phm. Zofia Stochmiał

Członek Komendy ds. organizacyjnych

phm. Karol Budny

Członkini Komendy ds. pracy z kadrą

Kontaktować się w sprawach związanych z pracą z kadrą

Kalendarium posiedzeń w siedzibie hufca