Skontaktuj się z nami!

Adres siedziby Hufca ZHP Gniezno

ul. Staszica 11b/16, 62-200 Gniezno

Główny adres e-mail

gniezno@zhp.pl

Dane konta bankowego

Nazwa odbiorcy: Hufiec ZHP Gniezno

 • Konto Główne
  07 1090 1359 0000 0001 1324 1728
 • Konto do Podstawowej Składki Członkowskiej
  65 1090 1346 0000 0001 5280 2746
 • Konto do Składki Zadaniowej (DCSZ)
  06 1090 1346 0000 0001 5280 2450
 • Konto do Opłat (faktura)
  46 1090 1346 0000 0001 5280 2797

Bezpośredni kontakt

Komendantka Hufca ZHP Gniezno

hm. Ewa Polaszewska

Zastępcaca komendantki ds. programowych

hm. Ryszard Polaszewski

Kontaktować się w sprawach dotyczących programu

Zastępcaca komendantki ds. finansowych - Skarbnik

phm. Tomasz Lemański

Kontaktować się w sprawach finansowych

Członkini Komendy - Sekretarz

phm. Karolina Pawlak

Kontaktować się w sprawach administracyjnych

Członek Komendy ds. organizacyjnych

phm. Karol Budny

Kontaktować się w sprawach organizacyjnych i sprzętowych

Członkini Komendy ds. pracy z kadrą

Kontaktować się w sprawach związanych z pracą z kadrą

Zastępczyni komendantki ds. promocji

hm. Anna Dziurleja

Kontaktować się w sprawach dotyczących promocji i informacji

Kalendarium posiedzeń w siedzibie hufca