Namiestnictwo zuchowe

Namiestnictwo Zuchowe to wspólnota, na której całość składają się wszystkie gromady z gnieźnieńskiego hufca. To także miejsce, gdzie kadra może zawsze szukać wsparcia, wiedzy i inspiracji. Łącząc siły wszystkich środowisk i wymieniając doświadczenia, Namiestnictwo corocznie zajmuje się organizacją wielu ciekawych inicjatyw, w skład których wchodzą m.in. wydarzenia kwartalne obejmujące „Zuchowy Jarmark Kulturalny”, „Imieniny Zucha”, czy „FeRajdę”, dbając przy tym o integrację i ciągły rozwój wszystkich jego członków. Najnowszym projektem Namiestnictwa jest wprowadzenie cyklu warsztatów online dla jego członków, w celu poszerzenia wiedzy w zakresie metodyki, sposobu działania w obecnych warunkach, jak również wspólnego spędzania czasu.

Jak wyglądały początki?

Po wieloletniej przerwie w działaniu namiestnictwa, z początkiem 2015 roku, druhna phm. Weronika  Lemańska objęła funkcję namiestniczki zuchowej w Hufcu Gniezno, tworząc wraz z wice-namiestniczką phm. Agatą Kłodzińską namiestnictwo, które działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Namiestnictwo postawiło sobie za cel integrację kadry gromad w ramach wspólnych zbiórek i wyjazdów oraz stworzenie i wpisanie w kalendarium hufca imprez zuchowych, które będą odbywać się jako sztandarowe wydarzenia namiestnictwa. Już w 2015 roku spotkaliśmy się pierwszy raz na FeRajdzie, w 2016 roku świętowaliśmy wspólnie Imieniny Zucha, a w 2017 roku do kalendarium imprez hufca dołączył również Zuchowy Jarmark Kulturalny (ZJK).

_MG_5543

Namiestnik

phm. Agata Kłodzińska

Harcerską przygodę rozpoczęła od 2008 roku w 6 Szczepie Harcerskim. Swą styczność z zuchami zainicjowała od początku 2012 roku w 6 GZ „Wilcze Bractwo”, jako jej przyboczna. Z rokiem 2014 objęła funkcję drużynowej w/w gromady. Na czele namiestnictwa stanęła w 2017 roku, przejmują funkcję po druhnie phm. Weronice Lemańskiej. 

Studentka Politechniki Poznańskiej, fanatyczka majsterki zuchowej oraz wszelkiego rodzaju prac manualnych.

Julia-e1591280641482

wicenamiestnik

phm. Julia Kraczek

W ZHP od 2010 roku. Przez 6 lat była związana z 51 Gromadą Zuchową „Oranżada” w Zdziechowie, początkowo jako przyboczna, a następnie przez trzy lata drużynowa. Następnie była członkinią Komisji Rewizyjnej do 2019 roku. Jest zastępczynią Namiestnictwa Zuchowego Hufca Gniezno oraz od 2019 roku również Skarbnik 44 Szczepu Harcerskiego oraz Księgowa Hufca.

Prywatnie studentka 3 roku Finansów i Rachunkowości biznesu na specjalizacji finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz pośrednik kredytowy.

Osoba zawsze uśmiechnięta, pełna pozytywnej energii, otwarta na zmiany i nowe wyzwania. Podobno nigdy nie przestaje gadać (nawet przez sen :D).

Skład namiestnictwa

W skład namiestnictwa wchodzą wszyscy drużynowi oraz przyboczni, których drużyny działają w  hufcu:

6 Gromada Zuchowa
"Wilcze Bractwo"

pwd. Mateusz Krieger (drużynowy), Weronika Kajdaniak, Julia Orlikowska, Bartosz Jagielski

9 Gromada Zuchowa
"Wilczęta"

phm. Robert Przykucki (p.o. drużynowego), pion. Wiktoria Lewandowska, Kinga Dąbrowska

10 Gromada Zuchowa
"Wesołe Słoneczka"

pwd. Adrianna Świerkowska (drużynowa) , Rozalia Gogolik

17 Gromada Zuchowa
"Odkrywcy Żywiołów"

sam. Kamila Kwiatkowska (drużynowa), Aleksandra Heydrych, Aleksander Cieślewicz, Emilia Kośmicka

44 Gromada Zuchowa
"Tropiciele Tajemnic"

pwd. Michalina Skrzyńska (drużynowa), Klaudia Smolińska, Amelia Widerska

44 Gromada Zuchowa
"Strażnicy Tajemnic"

pwd. Zofia Stochmiał (drużynowa), pwd. Agnieszka Kwapich, Jakub Murawski, Miłosława Witaszczyk