WŁADZE HUFCA

KOMENDA HUFCA

KOMENDANTKA

hm. Weronika Lemańska HR

ZASTĘPCA KOMENDANTKI DS. PROGRAMU I PRACY Z KADRĄ

hm. Tomasz Lemański HR

ZASTĘPCA KOMENDANTKI - SKARBNIK

phm. Zofia Stochmiał HO

CZŁONEK KOMENDY DS. ORGANIZACYJNYCH

phm. Karol Budny

CZŁONKINI KOMENDY DS. STRATEGII I PLANU OPERACYJNEGO

phm. Izabela Kwiecień HR

CZŁONEK KOMENDY DS. PRACY Z KADRĄ

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY

pwd. Patryk Jabłoński

WICEPRZEWODNICZĄCA

hm. Martyna Zielińska

SEKRETARZ

phm. Kacper Kozłowski

CZŁONEK

pwd. Błażej Szymański

CZŁONEK

hm. Marek Piegat