WŁADZE HUFCA

KOMENDA HUFCA

KOMENDANTKA

hm. Anna Dziurleja

ZASTĘPCA KOMENDANTKI DS. PROGRAMOWYCH

hm. Ryszard Polaszewski HR

ZASTĘPCA KOMENDANTKI DS. FINANSOWYCH - SKARBNIK

phm. Tomasz Lemański HR

CZŁONEK KOMENDY DS. ORGANIZACYJNYCH

pwd. Karol Budny

CZŁONEK KOMENDY DS. ORGANIZACYJNYCH

pwd. Karolina Pawlak HO

CZŁONEK KOMENDY DS. PRACY Z KADRĄ

hm. Ewa Polaszewska HR

CZŁONEK KOMENDY DS. PROMOCJI

hm. Ewelina Tubacka HR

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA

phm. Izabela Kwiecień

WICEPRZEWODNICZĄCA

phm. Sandra Stachowiak

SEKRETARZ

pwd. Patryk Jabłoński

CZŁONKINI

phm. Martyna Zielińska

CZŁONEK

hm. Marek Piegat