O HUFCU ZHP GNIEZNO

Na władze hufca składa się siedmioosobowa Komenda Hufca oraz pięcioosobowa Komisja Rewizyjna.

W Hufcu ZHP Gniezno działa 5 szczepów harcerskich zrzeszających 25 drużyn harcerskich i gromad zuchowych.

Piątka powstała
w maju 2018 roku, po podziale
5 WDH “Aves”.

Szósty kontynuuje tradycje VI Drużyny Harcerzy im. Kr. Jana III Sobieskiego, założonej w 1933 roku.

Dziewiątka wywodzi się z IX WDH „Bury Wilk”, założonej 1 października 2006 roku.

Siedemnastka wywodzi się z 7 Drużyn Harcerskich, założonych w 1959 roku.

Cztery-cztery swój początek zawdzięcza czwartym drużynom, założonym w 1922 roku.

Ta strona jest w trakcie tworzenia…