O HUFCU ZHP GNIEZNO

Na władze hufca składa się pięcioosobowa Komenda Hufca oraz pięcioosobowa Komisja Rewizyjna.

Obecna Komenda naszego hufca została wybrana na Zjeździe Zwykłym Hufca 14 października 2023 r.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest między innymi nadzorowanie działań Komendy Hufca.

Zrzeszają wędrowniczki i wędrowników oraz instruktorki i instruktorów zainteresowanych daną dziedziną harcerskiego życia. 

Chcesz otworzyć swoją próbę przewodnikowską lub podharcmistrzowską? Nie wiesz od czego zacząć? Zajrzyj na stronę HKSI!

WikiProject_Scouting_fleur-de-lis_dark_blue.svg

Jesteś instruktorem, a swoją przyszłość w ZHP wiążesz z kształceniem nowych przybocznych, przewodników, a nawet drużynowych? Skontaktuj się z nimi!

Jeśli lubisz robić zdjęcia, interesujesz się grafiką, tworzeniem filmów lub zarządzaniem mediami zgłoś się do Zespołu Promocji i Informacji Hufca!

Namiestnictwa zrzeszają drużyny należące do danej grupy metodycznej.

Namiestnictwo Zuchowe

Zuchy

Namiestnictwo Harcerskie

Harcerze

Namiestnictwo Starszoharcerskie

thumbnail

Namiestnictwo Wędrownicze

Znak-metodyki-wędrownicy-kolor

W Hufcu ZHP Gniezno działa 5 szczepów harcerskich zrzeszających 25 drużyn harcerskich i gromad zuchowych.

Piątka powstała
w maju 2018 roku, po podziale
5 WDH “Aves”.

Szósty kontynuuje tradycje VI Drużyny Harcerzy im. Kr. Jana III Sobieskiego, założonej w 1933 roku.

Dziewiątka wywodzi się z IX WDH „Bury Wilk”, założonej 1 października 2006 roku.

Siedemnastka wywodzi się z 7 Drużyn Harcerskich, założonych w 1959 roku.

Cztery-cztery swój początek zawdzięcza czwartym drużynom, założonym w 1922 roku.

Harcerstwo w Gnieźnie działa od ponad 105 lat. Wkrótce po powstaniu polskiego skautingu we Lwowie w 1911 roku idea ta dotarła do Wielkopolski. W Gnieźnie 1 Drużyna Skautowa „LECH” powołana została do życia 10 marca 1913 roku. W ciągu kilku kolejnych lat powstawało kilka następnych drużyn męskich i drużyny żeńskie.

W 1918 i 1919 roku skautki i skauci wzięli czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Po opanowaniu Gniezna i zwycięstwie w bitwie pod Zdziechową gnieźnieńscy harcerze walczyli pod Inowrocławiem, Szubinem i Rynarzewem. Po zakończeniu powstania harcerze gnieźnieńscy walczyli o Lwów i w wojnie polsko-bolszewickiej.

W okresie międzywojennym w Gnieźnie działały prężnie dwa hufce: Hufiec Harcerzy i Hufiec Harcerek. Działania kadry instruktorskiej wspierane były przez Ruch Przyjaciół Harcerstwa.

Harcerze gnieźnieńscy dobrze współpracowali z miejscową jednostką wojskową – 69. Pułkiem Piechoty. Drużyny harcerskie były stałymi gośćmi na uroczystościach pułkowych. Natomiast wojsko wspierało pod względem logistycznym większość imprez organizowanych przez gnieźnieńskie hufce.

W 1937 roku bp Antoni Laubitz, w imieniu Kapituły Metropolitalnej, przekazał harcerstwu wielkopolskiemu jako ośrodek religijny kościół św. Jerzego „na Zamku”. Tablica umieszczona w kościele z tej okazji została zniszczona przez hitlerowców i przywrócona dopiero w 1993 roku.

Piękną kartę zapisało harcerstwo gnieźnieńskie w czasie II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku najstarsi harcerze pełnili służbę w oddziałach obrony przeciwlotniczej, w punktach mobilizacyjnych, byli gońcami i łącznikami oraz członkami Straży Obywatelskiej. Harcerze i harcerki z Kłecka i Żydowa wzięli udział w obronie swoich miejscowości.