ZOSTAŃ HARCERZEM!

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, dotyczącym informacji jak można zostać harcerzem, wstawiamy rozpiskę gdzie i kiedy można się zjawić oraz z kim należy się kontaktować.

5 SZCZEP HARCERSKI

Centrum Gniezna – przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 5.

Drużyna/Gromada

Miejsce zbiórek

Terminy zbiórek

Dla kogo?

Kontakt

5 Gromada Zuchowa
“Zaradne Sowy”

przy Katedrze

każda sobota
godz. 10:00

uczniowie klas 1-3 szkół:
SP 2, SP 5, ZPSM 

Marika Kurczewska
tel. 723-758-596  

5 Drużyna Harcerska “Falco”

przy SP 5

każda sobota
godz. 11:00

uczniowie klas 4-6 szkół:
SP 2, SP 5, ZPSM 

phm. Hanna Bojarska
tel. 608-495-379

5 Drużyna Starszoharcerska “Strix”

przy Katedrze

każdy piątek
godz. 17:00

uczniowie klas 7-8 szkół:
SP 2. SP 5, ZPSM 
oraz uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych

pwd. Elżbieta Bojarska
tel. 694-977-633 

6 SZCZEP HARCERSKI

Zachodnia część Gniezna – Skiereszewo, Dalki, Piekary oraz Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3.

Drużyna/Gromada

Miejsce zbiórek

Terminy zbiórek

Dla kogo?

Kontakt

6 Gromada Zuchowa “Wilcze Bractwo”

Szkoła Podstawowa nr 3

każdy piątek
godz. 17:15

uczniowie klas 1-3 SP

pwd. Mateusz Krieger 
tel. 570-630-668

6 Drużyna Harcerska “Kamyk”

Szkoła Podstawowa nr 3

każdy piątek
godz. 16:30

uczniowie klas 4-6 SP

pwd. Jagoda Pijanowska 
tel. 515-418-590

6 Drużyna Starszoharcerska “Granatowo-Biali”

Szkoła Podstawowa nr 3

każdy piątek
godz. 18:00

uczniowie klas 7-8 SP
oraz uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych

phm. Marta Borkowska

6 Drużyna Wędrownicza “Szafa Gra”

siedziba Hufca ZHP Gniezno

każdy piątek
godz. 20:00

osoby w wieku 16-21 lat

phm. Bartłomiej Koryło

IX SZCZEP HARCERSKI

Kłecko

Drużyna/Gromada

Miejsce zbiórek

Terminy zbiórek

Dla kogo?

Kontakt

9 Gromada Zuchowa “Wilczęta”

Harcówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku

każdy czwartek
godz. 17:15

uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Kłecku

sam. Antonina Urban
tel. 604-599-766

9 Drużyna Harcerska
“Bury Wilk”

Harcówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku

każdy piątek
17:00 – 18:30

uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Kłecku

ćwik Miłosz Jankowiak
tel. 667-734-372

9 Drużyna Starszoharcerska “Wataha”

Harcówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku

każdy czwartek
18:30 – 20:00

uczniowie klas 7-8 szkół
oraz uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych w Kłecku

pwd. Dominika Rataj
tel. 531-849-636

9 Drużyna Wędrownicza "Canis Lupus"

Harcówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku

każdy piątek
19:00 – 20:30

osoby w wieku 16-21 lat

phm. Robert Przykucki 
tel. 600-947-059

17 SZCZEP HARCERSKI

Południowa część Gniezna – Pustachowa oraz Szkoła Podstawowa nr 8.

Drużyna/Gromada

Miejsce zbiórek

Terminy zbiórek

Dla kogo?

Kontakt

17 Gromada Zuchowa “Odkrywcy Żywiołów”

Salka przy Kościele pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana

każdy czwartek
godz. 17:00

uczniowie klas 1-3 SP

pwd. Kamila Kwiatkowska HO
tel. 797-459-043

v-ce drużynowa
sam. Aleksandra Hedrych
tel. 883-317-819

17 Drużyna Harcerek "Watra"

Szkoła Podstawowa nr 8

każdy piątek
godz. 16:30

uczennice klas 4-6 SP

pwd. Marta Janowicz HR
tel. 691-532-922

v-ce drużynowa
sam. Olga Ogórkiewicz
tel. 510-261-522

17 Drużyna Harcerzy
"KOH-I-NOOR"

Salka przy Kościele pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana

każdy piątek
godz. 16:30

uczniowie klas 4-6 SP

pwd. Weronika Lisiecka
tel. 600-564-076

v-ce drużynowy
ćwik Igor Rajkowski
tel. 692-344-343

17 Drużyna Starszoharcerska "Popioły"

Salka przy Kościele pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana

każdy piątek
godzina 18:00

uczniowie klas 7-8 SP
oraz uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych

pwd. Alicja Heydrych HO
tel. 660-552-318

17 Drużyna Wędrownicza "Bi-Pi"

siedziba Hufca ZHP Gniezno

każdy czwartek
godz. 19:00

osoby w wieku 16-21 lat

pwd. Marta Janowicz HR
tel. 691-532-922

44 SZCZEP HARCERSKI

Osiedle Tysiąclecie – Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Szkoła Podstawowa nr 9. Ponadto Szkoły Podstawowe w Szczytnikach Duchownych oraz w Żydowie.

Drużyna/Gromada

Miejsce zbiórek

Terminy zbiórek

Dla kogo?

Kontakt

10 Gromada Zuchowa “Wesołe Słoneczka”

harcówka w Świetlicy Środowiskowej w Żydowie

każda sobota
godz.11:00

uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Żydowie

pwd. Adrianna Świerkowska

44 Gromada Zuchowa “Strażnicy Tajemnic”

harcówka w kościele św. Maksymiliana
ul
. Kwiatowa 7

każda sobota
godz. 12:30

uczniowie klas 1-3 szkół:
SP 6, SP 7, SP 9 

pwd. Zofia Stochmiał 
tel. 667-673-657 

44 Gromada Zuchowa “Tropiciele Tajemnic”

harcówka w kościele św. Maksymiliana
ul
. Kwiatowa 7

każda sobota
godz. 11:00

uczniowie klas 1-3 szkół: 
SP 6, SP 7, SP 9 

pwd. Michalina Skrzyńska
tel. 725-527-277

10 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Zawiszacy”

harcówka w Świetlicy Środowiskowej w Żydowie

każda sobota
godz. 12:00

uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Żydowie

pwd. Karolina Gogolik
tel. 724-921-927

44 Drużyna Harcerek “Puchacze”

harcówka w kościele bł. Bogumiła

każda sobota
godz. 9:30

uczennice klas 4-6 szkół:
SP 6, SP 7, SP 9 

pwd. Julia Ciechanowska
tel. 788-055-041 

44 Drużyna Harcerzy “Baszta”

harcówka w kościele św. Maksymiliana
ul
. Kwiatowa 7

każda sobota
godz. 10:00

uczniowie klas 4-6 szkół:
SP 6, SP 7, SP 9 

phm. Izabela Urbanek
tel. 531-784-090 

44 Drużyna Harcerska “Buki”

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych

każda sobota
godz. 10:30

uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych

pwd. Szymon Szejna
tel. 577-947-438

44 Drużyna Harcerek Starszych “Biała Róża”

harcówka w Szkole Podstawowej nr 7

każdy piątek
godz. 17:15

uczennice klas 7-8 szkół:
SP 6, SP 7, SP 9  
oraz klas 1 szkół ponadpodstawowych

pwd. Maria Stube
tel. 784-286-961 

44 Drużyna Harcerzy Starszych “Kolumbowie”

harcówka w kościele św. Maksymiliana
ul
. Kwiatowa 7

każdy piątek
godz. 17:30

uczniowie klas 7-8 szkół:
SP 6, SP 7, SP 9 
oraz uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych

pwd. Marcin Czudowski
tel. 510-566-862

44 Drużyna Wędrownicza “Krzemień 66”

harcówka w eSTeDe

każdy piątek
godz. 19:30

osoby w wieku 16-21 lat

phm. Tomasz Lemański
tel. 727-929-308