ZOSTAŃ HARCERZEM!

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, dotyczącym informacji jak można zostać harcerzem, wstawiamy rozpiskę gdzie i kiedy można się zjawić oraz z kim należy się kontaktować.

5 SZCZEP HARCERSKI

Centrum Gniezna – przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 5.

Drużyna/Gromada

Miejsce zbiórek

Terminy zbiórek

Dla kogo?

Kontakt

5 Gromada Zuchowa
“Zaradne Sowy”

przy Katedrze

każda sobota
godz. 10:00

uczniowie klas 1-3 szkół:
SP 2, SP 5, ZPSM 

Marika Kurczewska
tel. 723-758-596  

5 Drużyna Harcerska “Falco”

przy SP 5

każda sobota
godz. 11:00

uczniowie klas 4-6 szkół:
SP 2, SP 5, ZPSM 

phm. Hanna Bojarska
tel. 608-495-379

5 Drużyna Starszoharcerska “Strix”

przy Katedrze

każdy piątek
godz. 17:00

uczniowie klas 7-8 szkół:
SP 2. SP 5, ZPSM 
oraz uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych

pwd. Elżbieta Bojarska
tel. 694-977-633 

6 SZCZEP HARCERSKI

Zachodnia część Gniezna – Skiereszewo, Dalki, Piekary oraz Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3.

Drużyna/Gromada

Miejsce zbiórek

Terminy zbiórek

Dla kogo?

Kontakt

6 Gromada Zuchowa “Wilcze Bractwo”

Szkoła Podstawowa nr 3 i nr 1

każdy piątek
17:15 – 18:45

uczniowie klas 1-3 SP

pwd. Mateusz Krieger 
tel. 570-630-668

6 Drużyna Harcerska “Kamyk”

Szkoła Podstawowa nr 3

każdy piątek
godz. 17:15

uczniowie klas 4-6 SP

pwd. Jędrzej Brenk 
tel. 504-595-984

6 Drużyna Starszoharcerska “Granatowo-Biali”

harcówka przy ul. Kilińskiego 17

każdy piątek
godz. 18:00

uczniowie klas 7-8 SP
oraz uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych

pwd. Jagoda Pijanowska 
tel. 515-418-590

6 Drużyna Wędrownicza “Szafa Gra”

harcówka przy ul. Kilińskiego 17

każdy piątek
godz. 20:15

osoby w wieku 16-21 lat

phm. Bartłomiej Koryło
tel. 575-851-100

IX SZCZEP HARCERSKI

Kłecko

Drużyna/Gromada

Miejsce zbiórek

Terminy zbiórek

Dla kogo?

Kontakt

9 Gromada Zuchowa “Wilczęta”

Harcówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku

każda środa
16:15 – 17:30

uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Kłecku

sam. Antonina Urban
tel. 604-599-766

9 Drużyna Harcerska
“Bury Wilk”

Harcówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku

każdy piątek
17:00 – 18:30

uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Kłecku

pwd. Miłosz Jankowiak
tel. 667-734-372

9 Drużyna Starszoharcerska “Wataha”

Harcówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku

każdy piątek
19:30 – 20:30

każdy piątek
19:30 – 20:30

uczniowie klas 7-8 szkół
oraz uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych w Kłecku

pwd. Dominika Rataj
tel. 531-849-636

9 Drużyna Wędrownicza "Canis Lupus"

Harcówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku

każdy piątek
19:30 – 22:00

osoby w wieku 16-21 lat

phm. Robert Przykucki 
tel. 600-947-059

Próba 9 Drużyna Nieprzetartego Szlaku

Harcówka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku

każda środa

uczniowie SOSW w Kłecku

pwd. Miłosz Jankowiak
tel. 667-734-372

17 SZCZEP HARCERSKI

Południowa część Gniezna – Pustachowa oraz Szkoła Podstawowa nr 8.

Drużyna/Gromada

Miejsce zbiórek

Terminy zbiórek

Dla kogo?

Kontakt

17 Gromada Zuchowa “Odkrywcy Żywiołów”

Salka przy Kościele pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana

każdy czwartek
godz. 17:30

uczniowie klas 1-3 SP

pwd. Aleksandra Hedrych
tel. 883-317-819

17 Drużyna Harcerek "Watra"

Salka przy Kościele pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana

każdy czwartek
18:00 – 20:00

uczennice klas 4-6 SP

pwd. Olga Ogórkiewicz

tel. 510-261-522

17 Drużyna Harcerzy
"KOH-I-NOOR"

Salka przy Kościele pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana

każdy piątek
godz. 16:30

uczniowie klas 4-6 SP

phm. Weronika Lisiecka HR
tel. 600-564-076

17 Drużyna Starszoharcerska "Popioły"

Salka przy Kościele pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana

każdy piątek
godzina 18:00

uczniowie klas 7-8 SP
oraz uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych

pwd. Alicja Heydrych HR
tel. 660-552-318

17 Drużyna Wędrownicza "Bi-Pi"

siedziba Hufca ZHP Gniezno

każdy czwartek
godz. 19:15

osoby w wieku 16-21 lat

pwd. Kamila Kwiatkowska HO
tel. 797-459-043

44 SZCZEP HARCERSKI

Osiedle Tysiąclecie – Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Szkoła Podstawowa nr 9. Ponadto Szkoły Podstawowe w Szczytnikach Duchownych, Jankowie Dolnym, Żydowie oraz Szczytnikach Duchownych.

Drużyna/Gromada

Miejsce zbiórek

Terminy zbiórek

Dla kogo?

Kontakt

10 Gromada Zuchowa “Wesołe Słoneczka”

harcówka w Świetlicy Środowiskowej w Żydowie

każda sobota
godz.10:30

uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Żydowie oraz Czerniejewie

pwd. Rozalia Gogolik
tel. 721-538-257

44 Gromada Zuchowa “Strażnicy Tajemnic”

harcówka w kościele św. Maksymiliana
ul
. Kwiatowa 7

każda sobota
godz. 12:30

uczniowie klas 1-3 szkół:
SP 6, SP 7, SP 9 

pwd. Miłosława Witaszczyk
tel. 691-533-897

44 Gromada Zuchowa “Tropiciele Tajemnic”

harcówka w kościele św. Maksymiliana
ul
. Kwiatowa 7

każda sobota
godz. 11:00

uczniowie klas 1-3 szkół: 
SP 6, SP 7, SP 9 

phm. Michalina Skrzyńska
tel. 725-527-277

Próbna 44 Gromada Zuchowa “Bukowe Sadzonki"

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych

każda sobota
godz. 11:00

uczniowie klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych oraz Jankowie Dolnym

pwd. Hanna Kasprzyk
tel. 726 465 569

10 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Zawiszacy”

harcówka w Świetlicy Środowiskowej w Żydowie

każda sobota
godz. 12:00

uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Żydowie

pwd. Mateusz Pawlak
tel. 721581221

44 Drużyna Harcerek “Puchacze”

harcówka w kościele bł. Bogumiła

każda sobota
godz. 9:30

uczennice klas 4-6 szkół:
SP 6, SP 7, SP 9 

pwd Rozalia Stochmiał
tel: 667 672 294

44 Drużyna Harcerzy “Baszta”

harcówka w kościele św. Maksymiliana
ul
. Kwiatowa 7

każda sobota
godz. 10:00

uczniowie klas 4-6 szkół:
SP 6, SP 7, SP 9 

pwd. Daniel Baranowski
tel. 609-052-672

44 Drużyna Harcerska “Buki”

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych

każda sobota
godz. 10:00

uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych oraz Jankowie Dolnym

pwd. Katarzyna Trzcińska
katarzyna.trzcinska@zhp.net.pl

44 Drużyna Starszoharcerska “Buczyna”

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych

każda sobota
12:00 – 14:00

uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych oraz uczniowie 1 klas ponadpostawowych

pwd. Ryszard Waluszyński
517-844-676

44 Drużyna Harcerek Starszych “Biała Róża”

harcówka w Szkole Podstawowej nr 7

każdy piątek
godz. 17:30

uczennice klas 7-8 szkół:
SP 6, SP 7, SP 9  
oraz klas 1 szkół ponadpodstawowych

pwd. Anna Urbanek
tel. 730-257-564

44 Drużyna Harcerzy Starszych “Kolumbowie”

harcówka w kościele św. Maksymiliana
ul
. Kwiatowa 7

każdy piątek
godz. 17:30

uczniowie klas 7-8 szkół:
SP 6, SP 7, SP 9 
oraz uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych

phm. Izabela Urbanek
tel. 531-784-090

44 Drużyna Wędrownicza “Krzemień 66”

harcówka przy ul. Kwiatowej 7

każdy piątek
godz. 19:30

osoby w wieku 16-21 lat

pwd. Marcin Czudowski
tel. 510-566-862