Zespół ds. wychowania duchowego i religijnego działa w Hufcu Gniezno od września 2014 r.

Wychowanie duchowe jest trudną sferą rozwoju, ponieważ sięga poza świat materialny i obraca się w kwestiach bardzo osobistych, światopoglądowych. Celem zespołu jest organizacja wszelkich imprez harcerskich o charakterze religijnym, dbanie o poprawnym przebiegi Mszy Harcerskich, a także czuwanie na rozwojem duchowym w drużynach na terenie Hufca.

Ponadto członkowie zespołu uczestniczą cały czas w formacji duchowej prowadzonej przez kapelana ks. Wojciecha Orzechowskiego. Dzięki temu pogłębiamy sferę duchową każdego zucha i harcerza, a także uczymy się tolerancji.