W niedzielę – 08.10.2017 w PWSZ w Gnieźnie odbył się sprawozdawczy zjazd Hufca.

Na zjeździe po za Naszymi instruktorami były również ważne osobistości harcerskie z Naszej Chorągwi – Komendant hm. Tomasz Kujaczyński oraz hm. Janusz Wolski

Wszyscy wiedzieliśmy w jakim celu się tam spotkaliśmy!
Misja była jedna – Wybrać nowe władze Naszego Hufca.

Ale przed tym podsumowaliśmy to co udało Nam się zdziałać przez ostatnie 4 lata – hm. Maciej Siwiak – już były komendant Hufca podziękował wszystkim osobom z którymi współpracował za swojej kadencji, wygłosił przemowę i ściągnął swój sznur z ramienia…

Phm. Anna Dziurleja zgłosiła swoją kandydaturę, wszystkie mandaty poszły w górę – co jednoznacznie oznaczało to, że mamy nową komendantkę!  

A co jeszcze ze zmian?
W skład Nowej komendy hufca wchodzi jeszcze:
– Dh. hm. Ryszard Polaszewski – z-ca ds. programowych
– Dh. phm Weronika Molska – skarbik Hufca – z-ca ds. finansowych
– Dh. phm Bartłomiej Koryło – z-ca ds. organizacyjnych
– Dh. phm Agata Słomian – członek komendy hufca ds. promocji i Informacji

Serdecznie dziękujemy starej komendzie – za włożony czas, dobre słowo, motywację, uśmiech – dh. hm Maciejowi Siwiakowi, dh. hm. Indze Rusin- Siwiak, dh. pwd Michałowi Posłusznemu, dh. pwd. Sylwii Siwiak – to były dobre lata!

A co czeka Nas na najbliższe?
Czas pokaże!