“Być wychowawcą – znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować”.
W trakcie spotkania namiestnictwa harcerskiego trzy drużynowe naszego hufca:
pwd. Marta Janowicz,
pwd. Izabela Urbanek oraz
pwd. Julia Ciechanowska,
otrzymały z rąk Komendantki Hufca List Pochwalny Naczelniczki ZHP, który jest nagrodą za wyróżniającą pracę w ramach funkcji.
W naszym hufcu istnieje również funkcja wicedrużynowego, który na równi z drużynowym prowadzi drużynę, w związku z tym namiestnik harcerski postanowił nagrodzić druha pwd. Gracjana Jaskulskiego, który wywiązuje się ze swojej funkcji w sposób wzorowy.
To nie był koniec nagradzania!
Druhna Komendantka wręczyła hufcowe chusty:
phm. Karolinie Pawlak – członkini KH ds. organizacyjnych,
hm. Ryszardowi Polaszewskiemu – z-cy Komendantki Hufca ds. programu i pracy z kadrą.
Hufcowe chusty wręczane są wyróżniającym się instruktorom, których praca na rzecz Hufca przynosi wymierne efekty.

Wszystkim wyróżnionym osobom serdecznie gratujemy i życzymy dalszych instruktorskich sukcesów!

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder