Światło Służby – tak brzmi tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju, światła, które co roku pokonuje setki kilometrów, by rozświetlić nasze domy swoim blaskiem.

Betlejemskie Światło Pokoju to wydarzenie organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego od 30 lat.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF (Austriackie Radio i Telewizja) odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Ze względu na panujące w tym roku warunki światełko zostało zapalone przez dziewięcioletnią Marię Khoury z Betlejem. To pierwszy raz od 1986 roku, gdy Światło nie zostało rozpalone przez dziecko z Austrii.

W najbliższą niedzielę, 20 grudnia, Światło zostanie przekazane Prymasowi oraz władzom Miasta Gniezna, a także delegacjom drużyn naszego hufca. Następnie Betlejemskie Światło Pokoju zostanie rozniesione przez harcerzy do chętnych parafii, instytucji oraz władz.

Aby nieco przybliżyć tegoroczne hasło BŚP  “Światło Służby”, dh Rozalia z 44 SH oraz dh Ola z 17 SH nagrały filmik, w którym tłumaczą jego przesłanie.

Służba – to słowo może wydawać się niedzisiejsze i niemodne. Ale dla harcerza? Powinniśmy do niego często wracać i patrzeć jak je realizujemy.

tłumaczy Ola.

Cały filmik dostępny jest poniżej.

Oczywiście czym by było przekazanie BŚP bez Światła?

W tym miejscu należy podziękować całej delegacji naszego hufca, która w miniony poniedziałek 14 grudnia wybrała się do Poznania, by z rąk komendanta Chorągwi Wielkopolskiej – hm. Tomasza Kujaczyńskiego – odebrać Światło i przywieźć je do Pierwszej Stolicy.

Źródła: swiatlo.zhp.pl 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder