20 listopada odbył się Harcerski Jarmark Kulturalny. Wydarzenie w tym roku było mocno związane z ogólno pojęta literaturą, a sam temat przewodni nazywał się
“ZACZYTANA HJK”.
Na wydarzeniu spotkały się wszystkie drużyny harcerskie z Naszego hufca, gdzie prezentowały swoje zdolności artystyczne w 3 kategoriach. Nasza komisja mocno głowiła się nad wyłonieniem zwycięzców – ponieważ poziom występów był bardzo wysoki i każdy włożył mnóstwo serca i czasu w przygotowanie się do wydarzenia, ale… udało wyłonić się najlepszych!
W Kategorii:
*ARTYSTYCZNA – prezentacja fragmentu książki
2 miejsce- 6 DH “Kamyk” z 6 Szczep Harcerski
*WOKALNA – piosenka harcerska
2 miejsce-5 DH “FALCO” z 5 AVES
*MANUALNA PRACA ARTYSTYCZNA – zachęcająca do czytania
2 miejsce – 6 DH”Kamyk”
Serdeczne GRATULACJE dla zwycięzców! 🔱
Podziękowania dla Urzędu Miasta Gniezno Królewskie Gniezno – za wsparcie finansowe przy organizowaniu wydarzenia 🙂
eSTeDe Centrum Kultury – za kolejną możliwość organizacji wydarzenia w tak wyjątkowym miejscu! 🙂
oraz organizatorom wydarzenia – 44 Drużyna Harcerska “Buki” – część starszoharcerska.
Fot: Agata Słomian/ZHP